Wat is CMV?

Virus

Het Cytomegalovirus (CMV) hoort bij de familie van de herpesvirussen. In deze groep virussen zitten ook het virus dat de koortslip veroorzaakt, het virus dat waterpokken veroorzaakt en het virus dat de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt. Infecties met CMV komen veel voor, overal ter wereld en op alle leeftijden.

Overdracht

CMV wordt van mens-op-mens overgedragen door nauw contact (knuffel-contact). Vooral kleine kinderen kunnen veel virus uitscheiden in hun speeksel en urine. Dit virus kan door contact met slijmvliezen, zoals in de mond, worden overgedragen naar een ander kind of een volwassene. CMV kan ook worden overgedragen naar het ongeboren kind, als moeder tijdens de zwangerschap een CMV infectie doormaakt. Niet bij alle infecties van moeder wordt het kind ook geinfecteerd, de kans hierop is soms heel laag, maar kan tot 35 % oplopen.

Symptomen

Als een persoon een CMV infectie oploopt, zijn er meestal geen klachten. In een klein deel van de gevallen zijn er milde klachten, waarbij er kortdurend koorts kan zijn en niet-lekker voelen. Zelden kunnen de klachten ernstiger zijn met koorts, moeheid, en soms ook leverontsteking.

Hoe vaak komt CMV voor?

CMV infecties komen veel voor. Op volwassen leeftijd heeft bijna de helft van de mensen in Nederland eerder CMV doorgemaakt. In Nederland worden er elk jaar ongeveer 1000 kinderen geboren met congenitale CMV infectie. Hiervan zullen er ongeveer 170 gevolgen ondervinden van de infectie, vooral gehoorverlies.

Preventie

Er is geen vaccin tegen CMV.  De kans op infectie tijdens de zwangerschap wordt  wel kleiner door goed je handen te wassen na contact met speeksel of urine (verschonen van de luier) , door kleine kinderen niet op de mond te kussen en door niet met  hetzelfde bestek te eten of met dezelfde beker te drinken.

Testen

Met een test op bloed kan worden getest of er een recente infectie met CMV is geweest. Bij de baby kan worden getest op congenitale CMV infectie door urine (of speeksel) te testen als de baby nog geen 3 weken oud is. Bij oudere kinderen (tot de leeftijd van 5 jaar) kan het bloed op de hielprikkaart, dat in de eerste week na de geboorte wordt geprikt, worden getest. Dit kan via bijvoorbeeld de huisarts worden opgevraagd.

Behandeling

Een CMV-infectie kan worden behandeld met een antiviraal middel. Of een behandeling voor een kind zinvol is, wordt meestal besproken met een kinderarts. In Nederland is recent een landelijke richtlijn geschreven met onder andere advies over behandeling.